Etsivä nuorisotyö

Työn keskeisten osa-alueiden kuvaus

Arvot ja asenteet
Tärkein lähtökohta työssämme on nuori itse ja hänen elämäntilanteeseensa liittyvät tarpeet. Pyrimme mahdollistamaan kaikille nuorille yhdenvertaiset lähtökohdat tehdä valintoja oman elämänsä suhteen. Työn tavoitteet ja lähtökohdat lähtevät nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan. Pyrimme aina mahdollisimman laajaan ymmärrykseen nuoren ja hänen tilanteensa suhteen, kuitenkaan unohtamatta ammatillisia lähtökohtia ja rajoja. Nuorella on aina mahdollisuus valita työskentelystä kanssamme.


Yleiskuva työstä ja sen keskeisistä tavoitteista

Aluetyö

 • Alueiden palveluiden tunteminen
 • Keskustan ja lähiöiden tunteminen
 • Tuntea mahdollisimman laajasti alueella eläviä nuoria
 • Havaita ja tunnistaa alueella elävien nuorten tarpeita
 • Puuttua alueen nuorten kehitystä vaarantaviin ilmiöihin ja tilanteisiin

Ryhmätoiminta

 • Ensisijaisesti pienryhmissä, joissa voidaan huomoida ryhmään kuuluvien nuorten yksilöllisyyttä ja tarpeita (3-4 nuorta/ohjaaja)
 • Aktivoida ja ohjata alueen nuoria/ryhmiä käyttämään vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ja muita palveluita
 • Tarjota turvallisia (fyysiset/psyykkiset puitteet) mahdollisuuksia viettää ohjattua vapaa-aikaa
 • Syventää nuorten tuntemista ja kontaktia
 • Käynnistää ohjattuja ryhmäprosesseja, joissa nuoret saavat mahdollisuuden opetella sosiaalisia taitoja, sekä mahdollisuuden peilata minäkuvaansa

Yksilötyö

 • Auttaa nuorta kartoittamaan oma elämäntilanteensa ja siihen liittyvät mahdolliset ongelmat
 • Auttaa nuorta löytämään ongelmiinsa itselle parhaat ratkaisut, omat voimavarat ja vahvuutensa
 • Auttaa luomaan kiinnekohtia ja tavoitteita tulevaisuuteen
 • Olla käytettävissä matalankynnyksen palveluna akuuteissa tilanteissa
 • Tukea vaikeissa tilanteissa elävien nuorten arjessa selviytymistä
 • Nuoren ja hänen perheensä välisen vuorovaikutuksen tukeminen

Yhteistyö

 • Tuntea mahdollisimman laajasti eri viranomaisia ja muita palveluiden tarjoajia
 • Hyödyntää em. mahdollisimman tehokkaasti nuorten elinolojen parantamiseksi
 • Viedä viranomaisille ja muille tahoille tietoa nuorten tarpeista ja täten kehittää kuopiolaisten nuorten tarvitsemia palveluja

YHTEYSTIEDOT:

Nuorisolain mukaisten ilmoitusten vastaanotto:

"Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön" (Nuorisolaki 10§).

Kuopion kaupungin etsivä nuorisotyö Vinkkelistä ollaan nuoreen yhteydessä, jos hän on antanut siihen suostumuksensa.

Sähköposti:
vinkkeli@kuopio.fi

Postiosoite: (HUOM! Ks. alla poikkeuksena Nilsiä + Juankoski/Säyneinen)
Kuopion kaupungin etsivä nuorisotyö Vinkkeli
Kauppakatu 46
70100 Kuopio

Puhelimitse nuoren asuinalueen mukaiselle työparille. Ks. alla.
Mikäli ei tiedossa, niin valitse mieluisimmalta tuntuva puhelinnumero.

ETSIVIEN ALUEJAOT JALKAUTUMISISSA:

Marja Heikkinen ja Mika Vesterinen: Riistavesi, Juankoski, Nilsiä ja Maaninka

Puhelin:
Marja Heikkinen: 044 748 2375
Mika Vesterinen: 044 718 8982
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi
Postiosoite:
Marja Heikkinen/etsivä nuorisotyö, PL 32, 73301 Nilsiä
Mika Vesterinen/etsivä nuorisotyö, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski

Tatu Savolainen: Männistö, Saarijärvi, Itkonniemi, Linnanpelto, Päiväranta, Julkula, Kettulanlahti, Kelloniemi, Inkilänmäki, Pihlajalaakso ja Keskusta
Puhelin: 044 718 1733
Sähköposti: tatu.savolainen@kuopio.fi, tiina.aino.hamalainen@kuopio.fi

Lauri Kuronen ja Jessica Pitkänen: Särkiniemi, Särkilahti, Rauhalahti, Saaristokaupunki, Neulamäki ja Keskusta
Puhelin: 044 718 2037
Sähköposti: lauri.kuronen@kuopio.fi, taru-jessica.pitkanen@kuopio.fi

Tommi Salmela ja Merja Alm: Petonen ja Keskusta
Puhelin: 044 718 1780
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi
Petosen alueen oma toimipiste, Vinkkeli 2.0: Petosentie 7

Jenni Räisänen ja Mika Hakulinen: Jynkkä, Levänen, Puijonlaakso, Rypysuo, Haapaniemi, Niirala ja Keskusta
Puhelin: 044 718 1977
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Teemu Koponen ja Tuija Argillander: Kysy lisää. Alueena koko kaupunki
Puhelin: 044 718 2681
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi


Vinkkelin nuortenillat asukastuvilla:

Vinkkeli järjestää nuorisotalomaista toimintaa kahdella asukastuvalla Kuopiossa: asukastupa Koillistuulessa Saarijärven B-alueella sekä asukastupa Katiskassa Särkiniemessä. Koillistuulen nuortenillat tunnetaan nimellä Dynamiitti.