tekstijalogo_pieni.png

Tajua Mut! tarjoaa yksilöllistä ja varhaista tukea lapsille ja nuorille ammattilaisia yhdistävän toimintamallin avulla. Toimintamallin piirissä on jo noin 100 000 lasta ja nuorta, ja sitä käyttää lähes 4000 koulutettua ammattilaista Mikkelissä, Espoossa, Keravalla ja Riihimäellä. Sen avulla on pystytty edistämään ammattilaisten välistä tiedonkulkua ja auttamaan lapsia ja nuoria varhaisessa vaiheessa.

Autetaanko ajoissa vai korjataanko kalliilla?

Varhainen huoli lapsen tai nuoren pahoinvoinnista jää tällä hetkellä helposti yksittäisten ihmisten murheeksi. Nuorisotyöntekijällä saattaa olla huoli nuoren yksinäisyydestä ja samaan aikaan nuoren opettaja voi huolestua äkillisestä muutoksesta oppilaansa koulumenestyksessä. Nämä tiedot eivät yleensä kohtaa ja lapsen tai nuoren varhainen auttaminen vaikeutuu.

Tieto tukea ja ohjausta tarvitsevista lapsista tai nuorista on usein hajallaan eri ammattilaisten hallussa muun muassa tietosuojasyistä. Jos lapsi tai nuori, huoltajat ja heitä auttavat ammattilaiset voisivat kokoontua vaihtamaan tietoja ja keskustelemaan tilanteesta yhdessä, lasta tai nuorta pystyttäisiin auttamaan monipuolisemman tiedon valossa nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Räätälöity ja varhaisessa vaiheessa tarjottu tuki on tehokkain tapa ehkäistä mm. yksinäisyyttä, koulukiusaamista ja syrjäytymistä.

Tajua Mut! -toimintamalli vastaa kansalliseen tarpeeseen kehittää varhaisen vaiheen moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa. Toteutuessaan tämä parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lisää lasten tai nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn vaikuttavuutta.

Miten Tajua Mut! toimii?

  1. Ammattilainen huomaa nuoressa muutoksen tai muun asian, joka huolestuttaa.
  2. Ammattilainen ottaa huolen puheeksi ja pyytää luvan antaa nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyöntekijälle.
  3. Luvan saatuaan ammattilainen kirjaa nuoren yhteystiedot tietojärjestelmään ja ilmoittautuu samalla itse mukaan yhteistyöhön.
  4. Etsivä nuorisotyöntekijä saa tiedon ammattilaisen tekemästä kirjauksesta, ja ottaa yhteyttä nuoreen.
  5. Etsivä nuorisotyöntekijä kokoaa yhteen kaikki nuoren toivomat tahot ja järjestää moniammatillisen verkostopalaverin. Nuoren ei itse tarvitse tietää, mihin ottaa yhteyttä, ja hän saa tarvitsemansa ohjauksen samalla kerralla.     

Kuka voi käyttää toimintamallia?

Tajua Mut! -toimintamallia voi käyttää kuka tahansa lasten ja nuorten kanssa toimiva ammattilainen julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.  

Toimintamallia käytetään sähköisen tietojärjestelmän avulla, joka toimii nettiselaimella mistä tahansa laitteesta. Tunnukset tietojärjestelmään saa osallistumalla noin tunnin mittaiseen Tajua Mut! -koulutukseen, jossa perehdytetään toimintamalliin kokonaisuudessaan.

Koulutus- ja listätietoa Tajua Mut! yhteyshenkilöiltä:

Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja Sari-Anne Ratia (etunimi.sukunimi@mikkeli.fi) p. 050 311 7083
Nuorisosihteeri Mervi Hotokka (etunimi.sukunimi@mikkeli.fi) p. 044 794 2438

Tiedote huoltajille:
Huoltajat_tiedote_Tajua_mut!_260615.pdf

Tiedote nuorille:
Nuoret_tiedote_Tajua_mut!_260615.pdf

Perusesittely vanhemmille:
Tajua_Mut_230415_perusesittely.pdf

Linkki Tajua Mut! - ohjelmaan:
http://www.tajuamut.fi

Tajua Mut! – opas:
http://www.sitra.fi/julkaisu/2014/tajua-mut-toimintamalli-lasten-ja-nuorten-tukena

Tutkimustuloksia Mikkelistä:
http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/tajua-mut-toimintamallin-opit-mikkelista

Tajua Mut! Työntekijät

Tajua Mut! - mallin koordinaattori & kouluttaja
Olkkarin toiminnanohjaaja
Sari-Anne Ratia
050 311 7083
sari-anne.ratia(at)mikkeli.fi

 
Tajua Mut! - kouluttaja & etsivän työn yhdyshenkilö ja esimies
Nuorisosihteeri
Mervi Hotokka
044 794 2438
mervi.hotokka@mikkeli.fi
 

Kuvattu 20.3.2014 kauppakeskus Stellassa.

VIDEO: Toimintamallin esittely

by: Heikki Kantonen / Tajua Mut!,
Jenni Tiusanen / Mli NuVa pj,
Inka Laurovuori

monivari_logo.png

Jaa

Tiedostoja

Tajua_Mut!_tietosuojaseloste_17.1.2014.pdf

Tajua_Mut!_henk_rekisteriseloste_17.1.2014.pdf

Sivistyksen ohjeet kouluille Tajua Mut! Word.pdf