ер Po1nt.fi - Nuorten portaali - Fiksusti kouluun -avustushaku kunnille auki
*/ ?>

Hyvät pyöräilykunnat!

Tänään   on avattu uusi Fiksusti kouluun -avustushaku kunnille ja se on auki 27.10. asti.

LIKES-tutkimuskeskus   myöntää koulumatkaliikkumisen edistämisen avustusta kunnille   yhteistyössä Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston kanssa.

Kehittämisavustusta   myönnetään koulumatkaliikkumisen uusille edistämisideoille, jotka lisäävät   lasten ja nuorten aktiivista liikkumista sekä vähentävät autoliikenteen   määrää. Ideoiden tulee olla monistettavissa muihin Suomen kuntiin. Avustusta   myönnetään kolmelle kunnalle korkeintaan 8 000 euroa per kunta.

Avustuksen   myöntöperusteet

    
 • Hakijana on kunta Suomessa
 •   
 • Kehittämisidean toteutukseen on sitoutunut vähintään kaksi kunnan hallinnonalaa
 •   
 • Kunnan omarahoitusosuus on 20% myöntösummasta
 •   
 • Toteutuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020 mennessä
 •   
 • Kunta toimii yhteistyössä Fiksusti kouluun -ohjelman nimetyn asiantuntijan kanssa
 •   
 • Hakija hyväksyy kilpailun säännöt

Kehittämisavustuksen saajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä.

Valintakriteerit

    
 • Suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuus
 •   
 • Kehittämistoimenpiteiden skaalautuvuus muihin Suomen kuntiin
 •   
 • Käsitys koulumatkaliikkumisen nykytilasta kunnassa
 •   
 • Kunnan kehittämisideat kohdentuvat toimintasuunnitelmassa tunnistettuihin koulumatkaliikkumisen        esteisiin
 •   
 • Ehdotetut ratkaisut vähentävät autoliikenteen määrää ja hiilidioksidipäästöjä
 •   
 • Ehdotetut ratkaisut lisäävät koululaisten päivittäistä liikkumista
 •   
 • Ratkaisussa tehdään eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä
 •   
 • Kunnalla on halu ja tarve kehittää fiksua koulumatkaliikkumista

Kehittämisavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella 28.8.-27.10.2019 välisenä aikana

Kehittämisavustuksen taustaa

LIKES-tutkimuskeskus, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä   koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulumatkoilla, lisätä lasten ja   nuorten päivittäistä liikkumisen määrää sekä lisätä yhteistyötä kuntien sisällä ja valtakunnallisesti. Kasvava joukko suomalaislapsia liikkuu liian vähän. Lisäämällä lihasvoimin liikkumista koulumatkoilla ja koulupäivän aikana lapset ja nuoret voivat liikkua fiksusti ja pienentää samalla hiilijalanjälkeään. Vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suosituksen mukaisesti eli vähintään tunnin päivässä. Lue lisää.

Lisätietoja kilpailusta antaa:

Joonas Niemi, ohjelmakoordinaattori, Fiksusti kouluun joonas.niemi(at)likes.fipuh 020 762 9532

Myös minulta voi kysyä tarvittaessa lisätietoja.

Koulumatkaterveisin,

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja 040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi

 

 

Kommentoi

Captcha-koodi

 Kyllä

Po1ntin tietosuojakäytäntö

*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>