Mitä on seksuaalinen häirintä?

Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset kertovat nuorten kohtaavan erityisen paljon seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Myös väkivallan uhka näyttäytyy kyselyn mukaan selkeästi nuorten elämässä. My Space, Not yours! –hankkeen myötä Mikkelissä kehitetään toimintamallia, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään väkivallan uhkaa ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Katso lisää osoitteesta: http://www.violary.fi/myspace/

Lähde: Viola ry