ер Po1nt.fi - Nuorten portaali - Nuorten tieto- ja neuvontatyön hanke aloittanut Lapinlahdella
*/ ?>

Nuorten tieto- ja neuvontatyön hanke aloittanut Lapinlahdella

milla.jpg
 
Minä olen Milla Porkka, olen kotoisin Lapinlahdelta, Varpaisjärven kylältä, ja aloitin lokakuun alussa kokoaikaisen työni Nuorten tieto- ja neuvontapiste sekä digitaalisen nuorisotyön aloittaminen Lapinlahden kunnassa –hankkeessa. Minun lisäkseni panoksensa hankkeelle antavat nuoriso-ohjaajat Tuija Huttunen, Sanna Stedt ja etsivä nuorisotyöntekijä Tanja Jokiniemi sekä kuraattorit Kirsi Surma-aho ja Minna Jääskeläinen. 
 
Nuorten tieto- ja neuvontatyötä on paikkakunnalla aiemmin tehty koulunuorisotyön yhteydessä kunnan molemmilla yläkouluilla. Käytännössä siis nuoriso-ohjaajat ovat olleet läsnä kouluilla niin, että välituntisin nuorilla on ollut mahdollisuus tavata nuoriso-ohjaajia vaikkapa nuorisotoimen tarjoaman kahvikupposen äärellä. 
 
Lisäksi kunnassa toimii Nuorisofoorumi, jonka ajatuksena on antaa nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon sekä oman kunnan asioihin. Nuorisofoorumi koostuu yläkoulujen, lukion ja opiston oppilaskuntien jäsenistä, ja toimii ikään kuin linkkinä kunnan ja koulujen välillä. Ja tokihan nuorisotilatyössä nuorten kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia ja tehdään samalla tieto- ja neuvontatyötä tilatyön ohella. 
 
Digitaalisuutta ollaan herätelty kunnassa jo ennen tätä hanketta. Vuosina 2015−2016 Lapinlahden kunnassa pyöri MediaNuoret-hanke, jonka tiimoilta molemmille nuorisotiloille ostettiin tietokoneita pelitoimintaan sekä aloitettiin LAN-tapahtumat. Sosiaalista mediaa ja verkkoa Lapinlahden nuorisotyö on käyttänyt jo pidempään: perinteisen verkkosivuston ohella tiedotuksessa on käytössä Instagram, Snapchat sekä Facebook. Samoja sosiaalisen median kanavia käytetään myös nuorten kanssa keskusteluun sekä yhteydenpitoon.
 
Hankkeemme tavoitteena on kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyötä yhteistyössä koulujen kanssa, koulukohtaisista tarpeista lähtien. Tällä hetkellä kartoitetaan, millaista nuorten tieto- ja neuvontatyötä kouluille kaivataan, keskusteluja käydään sekä henkilökunnan että nuorten kanssa. Suuremmilla kouluilla jutustelen oppilaskuntien kanssa ja pienemmillä hankkeen kohderyhmään (11−25-vuotiaat) asettuvien luokkien kanssa.
 
Kouluvierailuilla käyn jokaisessa kunnan koulussa, joita meillä kunnassa on yhteensä kymmenen (kaksi yläkoulua, kuusi alakoulua sekä lukio ja opisto). Fyysisen tieto- ja neuvontatyön lisäksi Lapinlahti liittyi Savon alueella toimivaan Po1nt.fi-verkostoon. Po1nt.fi on verkossa toimiva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, jonka kautta nuoret saavat vastauksia kysymyksiinsä sekä tietoa tarpeidensa mukaan.
 
Nuorten osallistaminen on mielestämme tärkeää, ja hankkeen eteenpäin viennissä pyritäänkin kuulemaan nuorten ajatuksia ja ideoita alati. Hankkeen työryhmää ollaan parhaillaan kokoamassa ja ryhmässä halutaan kuulla myös nuorten ääntä, siksi työryhmään pyydetään mukaan muun muassa Lapinlahden nuorisofoorumin jäsen. 
 
Jatkossakin yhtenä pääprioriteettina on toiminnan kehittäminen nuorten ajatuksia kuullen. Kun palvelua kootaan nuorten käyttöön, on työssä huomioitava, että se kaikin puolin palvelee kohderyhmää, nuoria. Ja kuinkapa muuten saisimme tiedon palveluiden toimivuudesta, kuin nuorilta itseltään: pidetään korvat auki, ollaan kiinnostuneita ja halutaan aidosti tuottaa palveluihin sisältöä, jolla on merkitystä.
 
Hankesuunnitelmassa päätavoitteiksi on kirjattu Nuorten tieto- ja neuvontapisteen luominen ja tuominen kouluympäristöihin sekä kehittää jo käytössä olevaa digitaalista nuorisotyötä sekä pelitoimintaa Lapinlahden kunnassa.
 
Terveisin hanketyöntekijä Milla Porkka

Kommentoi

Captcha-koodi

 Kyllä

Po1ntin tietosuojakäytäntö

*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>