ер Po1nt.fi - Nuorten portaali - POC Nuorten raadit
*/ ?>

Po1nt on Chat -hankkeen nuorisoraadit

Nuorisotyössä korostuu nuorten osallisuus läpileikkaavasti kaikissa työmuodoissa. Nuorisotyötä tehdään nuorten ehdoilla, koska kyseessä on vapaaehtoinen palvelu. On merkittävää, että palveluja suunniteltaessa, nuoret otetaan mukaan palveluiden muotoiluun. Tämän vuoksi hanketta arvioimaan on muodostettu nuorten raadit. Hankkeen yhdyshenkilöt kokosivat syksyn 2018 aikana omalta paikkakunnaltaan 3–5 nuoren ryhmän, jonka kanssa verkkovälitteisiä palveluita on kehitetty ja arvioitu. Hankealueen 36–60 nuoren raati pitää yhteyttä hyödyntämällä verkkotyöskentelymuotoja ja he kokoontuvat leirille kerran vuodessa.

Nuorten raatien ja ohjaajien kanssa kokoonnuttiin ensimmäiselle yhteiselle leirille 16.-18.11.2018 Rautavaaran Metsäkartanoon ja viikonloppuleirin aikana saatiin koottua ideoita suoraan nuorilta palvelun kehittämistä varten. Viikonlopun aikana työstimme myös draamataiteilija Aki Lintumäen ja draamakasvattaja Anni Marinin vetämänä markkinointivideoita Po1nt on Chat -hankkeelle. Videot julkaistiin joulukuun aikana Po1ntin Facebook-sivulla. Tarkoituksena oli tarjota nuorille eväitä vertaistiedottamisen edistämiseen omassa kotikunnassaan. Kerätyn palautteen mukaan nuoret pitivät leiristä. Erityisesti leirin ruoka ja ohjelma saivat hyvä arvosanat. Suosituimmat sisällöt leirillä olivat yhdessä pelailu ja oleminen, videopaja ja Po1nt Cafe (aivoriihi).

*/ ?>
*/ ?>
*/ ?>