EYM -Vertaistiedottajat

EuroYouth Medialab -hankkeessa on mukana nuoria seuraavista EU-maista: Bulgaria, Espanja, Italia, Kroatia, Pohjois-Irlanti (UK), Puola, Ranska, Ruotsi, Slovakia ja Suomi.

EuroYouth Medialab on Euroopan komission rahoittamaan Erasmus+ -ohjelmaan kuuluva strateginen kumppanuushanke (KA2). Sen tavoitteena on edistää 13–18-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten välistä yhteistyötä ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa mm. eurooppalaisuudesta, maahanmuutosta ja kansalaisaktiivisuudesta. Hankkeessa on mukana kymmenen partneria kymmenestä eri EU-maasta (= Europe Direct -tiedotuspisteet).

Nuoret vertaistiedottajina tuottavat monipuolista mediasisältöä haluamistaan aiheista tuodakseen esiin nuorten mielipiteet heitä koskevissa asioissa, kansalaiskeskustelussa ja päätöksenteossa. Mediaraportit julkaistaan hankkeen yhteisessä verkkoyhteisössä ja sosiaalisessa mediassa.

Nuorten toimituksiin osallistuvat, mediasisältöjä tuottavat nuoret ovat vertaistiedottajia.

Suomessa hankkeen toiminta-aluetta on Pohjois-Savo. Nuoret kokoontuvat 10–15 hengen nuorten toimitukseksi (local group). Hankkeessa vertaistiedotus perustuu vapaaehtoiseen arkioppimiseen, mutta se mahdollistaa myös oppilaitosyhteistyön esim. media-assistenttiopiskelijoiden kanssa.

Hankkeen päätoteuttajia ovat Europe Direct Kuopio ja Pohjois-Savon liitto. Koordinaattorina toimii tiedottaja Jari Sihvonen (Europe Direct Kuopio). Hänen kanssaan nuorten toimituksen ohjaajana toimii Po1nt-koordinaattori Miina Morko (Kuopion kaupunki).

Toimintaa Pohjois-Savossa ohjaa:

Miina Morko, Po1nt-koordinaattori
miina.morko@kuopio.fi
p. 044 7181901

Jari Sihvonen, tiedottaja
jari.sihvonen@pohjois-savo.fi
p. 044 7142653

Lataa tästä tehtävälista keväälle 2017:

medialab_tehtavaa2017.pdf

 

Lataa tästä dokumentit matkaa varten:

lupalappu_2017.pdf

 

Toiminnan tavoitteita 2017:

Medialab_toiminnantavoite_2017.pdf

 

TO DO -lista 2017:

to_do_lista_medialab2017.pdf

 

Ruotsin reissun ohjelma ja ennakkotietolomake:

Welcome to Skelleftea.pdf

Uusin ohjelma Ruotsiin