Mitä, Miksi, Miten?!
Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda, vaikuttaa, etsiä itseä, löytää vahvuuksia, You name it!

Koska Nuori!
Nuorisotyö on aina nuorilähtöistä  –  Nuoret ideoivat, nuoret tekevät! Siksi toiminta on aina nuorten itsensä näköistä ja siitä on helppo innostua.

Koska Sinä!
Nuorilähtöisyys tarkoittaa sitä, että sinä nuorena määrittelet ja päätät, millaista tukea nuorisonohjaajalta haluat.

Toivottavasti tunnet jo nämä hyvät tyypit!
Kuopion kaupungin nuorisopalveluissa työskentelee noin 30 nuorisonohjaajaa ja 10 etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorisonohjaajat tuntevat alueensa, sen nuoret ja aikuiset. Heitä on lupa lähestyä minkä tahansa asian tiimoilta.

Meitä on monta!
Tiesitkö, että nuorisotiloissa ja tapahtumissa on vuodessa noin 250 000 käyntikertaa? Nuorisotiloissa järjestetään vuosittain yli 100 tapahtumaa! Nuorisotiloissa harrastetaan viikon jokaisena päivänä myös järjestöjen ohjaamana.

Mitä nuorisotyö siis on?

Nuorisotaloilla tapahtuu
Nuorisotalolla voit viettää vapaa-aikaa, tavata tuttuja ja harrastaa. Nuorisotaloilla järjestetään paljon kerhoja, retkiä ja leirejä. Nuorisoryhmille ja järjestöille on tarjolla tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön. Nuorisonohjaaja on turvallinen aikuinen, joka on töissä nuoria varten. Kartta Kuopion nuorisotaloista sekä
kerho- ja harrastustiloista löytyy täältä.

Asuinalueilla 
Nuorisonohjaajat toimivat yhteistyössä esimerkiksi koulujen, kirjastojen, seurakunnan, järjestöjen, sosiaalitoimen ja vanhempainyhdistysten kanssa. Nuorisonohjaaja työskentelee kouluilla, kaduilla ja nuorisotiloilla - koko asuinalueella! Parhaimmillaan yhteistyö on yhdessä tekemistä nuorten hyväksi.

Etsivä nuorisotyö
Etsivät nuorisotyöntekijät liikkuvat työpareina asuinalueilla ja kohtaavat nuoria siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Etsivällä nuorisotyöllä on mahdollisuus kohdata vaikeitakin nuorten elämään liittyviä ongelmia ja ratkaista niitä yhdessä nuorten kanssa. Etsivä nuorisotyö myös vastaanottaa lakisääteiset koulupudokasilmoitukset 2. asteen oppilaitoksista, Kelalta sekä puolustusvoimilta.

Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurista nuorisotyötä on luovan, kulttuuria tuottavan harrastustoiminnan tukeminen, tilojen tarjoaminen, erilaisten tapahtuminen, kurssien tai kerhojen järjestäminen. Kulttuurisessa nuorisotyössä avainsana on nuorten oma toiminta. Keskustassa sijaitseva Kulttuuriareena 44 on erikoistunut kulttuuriseen nuorisotyöhön, mutta sitä tehdään kaikilla nuorisotaloilla.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Oikeaa tietoa, oikeaan aikaan, juuri silloin, kuin sille on tarvetta!  –  Tämä on nuorisotiedotuksen pointti. Kaikki nuorisonohjaajat välittävät tietoa nuoren elämään kuuluvista asioista ja auttavat nuoria saamaan vastauksia elämän pieniin ja suuriin kysymyksiin. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi Kysy, me vastaamme! -palvelun kautta.

Hankkeet ja kehittäminen
Asuinalueilla toteutetaan erilaisia projekteja ja hankkeita, jotka monipuolistavat nuorten toimintamahdollisuuksia ja kehittävät uusia nuorisotyön innovaatioita. Monilla nuorisotaloilla on mahdollista päästä mukaan EU:n nuoriso-ohjema Erasmus+ nuorisoalalle – Youth in Actionin mukaisiin kansainvälisyysprojekteihin. Tällöin reput pakataan porukalla ja suunnataan kohti uutta kulttuuria ja uusia ystäviä tai otetaan kansainvälisiä vieraita vastaan.

Avustukset ja nuorten etujen ajaminen
Eri toimijat voivat hakea toiminta-avustusta Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kautta. Nuorisopalvelut tukee eri nuorisoryhmien toimintaa esimerkiksi antamalla maksutta käyttöön tiloja ja laitteita. Nuorisopalvelut vie lasten ja nuorten asioita eteenpäin kaupungissa ja ohjaa Kuopion Nuorisovaltuuston ja Lasten Parlamentin toimintaa.