KUOPION LASTEN PARLAMENTTI

Kuopion Lasten Parlamentti on alakouluikäisten lasten oma vaikuttamiskanava, joka muodostaa kunnassa virallisen toimielimen. Parlamentin tavoitteena on huomioida lasten näkökulma niin asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Parlamentti on demokraattinen järjestelmä, joka mahdollistaa lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa sekä lasten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen. Kokouksissa keskustellaan lasten elämänpiiriin kuuluvista asioista ja pohditaan ratkaisuja niihin, kerätään lasten esityksiä, opetellaan oman mielipiteen esittelyä ja perustelua sekä pyritään lisäämään lasten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. Toiminnan tarkoituksena on myös tukea lapsen identiteetin kehittymistä, kasvamista yhteisöllisyyteen sekä kasvua vaikuttavaksi kuntalaiseksi ja kansalaiseksi.

Toimintaa ylläpidetään perusopetuksen ja nuorisotoimen yhteistyönä.  Oleellinen osa toimintaa on koulujen oppilaskuntatoiminta ja Lasten Parlamentin suurkokoukset kaksi kertaa vuodessa sekä hallitustyöskentely suurkokousten välillä. Nuorisopalvelut vastaa hallitustyöskentelystä ja suurkokouksen käytännön järjestelyistä sekä yhteydenpidosta parlamentin ohjaajien sekä jäsenten ja heidän perheidensä välillä.

Kuopiossa Lasten Parlamentti on toiminut neljä kaksivuotiskautta. Parlamentti on kokoontunut täysilukuisena vuosittain keväällä sekä syksyllä suurkokoukseen Kuopion valtuusto-virastotalolle.

Parlamentin viides toimintakausi alkoi syksyllä 2018. Viidennen Lasten Parlamentin edustajien valinta käynnistyi syyskuussa 2018. Alakoulujen oppilaskuntien hallitukset valitsivat kouluistaan Lasten Parlamentin edustajat, parlamenttiin valittiin kaksi edustajaa jokaisesta Kuopion alakoulusta. Toimikausi alkoi marraskuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2020.

Yhteystiedot:
Ulla Vuori
Nuoriso-ohjaaja
044 718 2676
ulla.vuori@kuopio.fiLista Lasten Parlamentin kouluissaan ideoimista projekteista:

Vaikuttamisenpolku.pdf

Artikkeli Kuopion Lasten Parlamentista (5/2018)

PITÄJÄINEN LEHTI.pdf