Lapinlahden etsivä Tanja.jpg
Tanja Jokiniemi

040 4883 772 SC: etsivatjoki

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Mitä etsivä nuorisotyö on Lapinlahdella? 

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa yli 15 -vuotiaita nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle tai nuori tarvitsee neuvoja nuorille suunnatuista palveluista.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori kartoittavat yhdessä nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia. 

Tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta nuoren tilanteeseen sopivaa ratkaisua. 

Miten otat tai kuka voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön?

Etsivän nuorisotyöntekijän juttusille voi hakeutua nuori itse, yhteydenotto voi myös tulla vanhemmilta, kavereilta tai esimerkiksi nuoren koulusta tai oppilaitoksesta.

Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen, turvallinen ja puolueeton asiantuntija, jonka puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä.

Mistä etsivän nuorisotyöntekijän Lapinlahdella tavoittaa?

Etsiväntyön nuorisotyöntekijä Tanja Jokiniemen toimisto on nuorisotalo Laparilla.
Parhaiten hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse ja/tai facebookista.

Tapaamisiin sovitaan aika. 

Nuoren ei tarvitse tulla välttämättä toimistolle vaan etsivä nuorisotyöntekijä on käytettävissä koko kunnan alueella ja ajan voi sopia nuorelle omalle kylälle tai kotiin. Kotikäynneillä etsivän nuorisotyöntekijän työparina toimii yleensä nuoriso-ohjaaja.