Nuorten tieto- ja neuvontatyön ja digitaalisen nuorisotyön hanke

Niin mikä?
Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön kehittäminen Lapinlahden kunnassa -hanke

Kuka tekee?
Hanketyöntekijä Roope Litmanen

Mitä tekee?
Kehittää Lapinlahden kunnassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyötä sekä digitaalista nuorisotyötä. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden nuorisoalan ammattilaisten kanssa ja nuorille suunnattuja palveluita ja toimintaa pyritään kehittämään kuuntelemalla nuorten omia ideoita sekä mahdollisesti yhteistyössä nuorten kanssa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyö  on ehkäisevän nuorisotyön muoto, jonka tarjoaa tavoitteellisesti ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. Työstä hyötyvät myös nuorten vanhemmat ja muut nuorten parissa toimivat. Klikkaa tästä lisätietoa nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin sivulta!

Digitaalisen nuorisotyön alle voidaan laskea laaja kirjo erilaista toimintaa, jonka kautta nuorisotyö hoitaa perustehtäväänsä. Eli digitaalinen nuorisotyö tarjoaa uudenlaisia erityyppisiä kanavia sekä välineitä nuoriso-ohjaajille. Esimerkiksi some-työskentely, pelaaminen, vloggaaminen, bloggaaminen ja moni muu. Digitaalisesta nuoristyöstä voit lukea lisää esim klikkaamalla itsesi Verken sivuille tästä!

Roope ottaa oikein mielellään vastaan ideoita, viestejä ja palautetta koskien hanketta, nakkaa viestiä tulemaan seuraavissa kanavissa:

fb.png  ig.png
Snapchat: ntiedotus

WhatsApp/Puhelin 040 488 3775
Email roope.litmanen@lapinlahti.fi