Raha ja talous

Taloudellisen tuen tarvetta tai raha-asiat kuntoon? Ota selvää ja tarkista, mitä mahdollisuuksia sinulla on olemassa taloutesi tasapainottamiseksi. Suomessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi opiskeluun, lapsiperheelle, vakavasti sairastuneelle tai työttömäksi jääneelle. Oma talous - Nuortenelämä  
Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta. Tuen saamiseen vaikuttavat mm. asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko. Asumistukea voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

money-1673582_640.png

Lista nuorten tueksi:

Kansaneläkelaitos
-Puhelinpalvelut
-Verkkoasiointi
-asumistuki
-Toimeentulotuki

Sosiaalitoimi
- Täydentävä toimeentulotuki

Päätoiminen opiskelija on yleensä oikeutettu opintorahaan, asumislisään ja valtion takaamaan opintolainaan. 

Työtön: Työttyömyysturvan edellytys on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä ja ottaa vastaan tarjottua työtä. Työttömuusturvaa haetaan sen jälkeen, kun on ilmoittautunut työnhakijaksi Työ ja elinkeinotoimistoon.

Raha-asiat solmussa ja et tiedä mitä tehdä? Ota yhteyttä Talous- ja velkaneuvojiin.

Etsivä nuorisotyö

Apua, tukea ja neuvontaa

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Apua, tukea ja neuvontaa