Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluissa on käynnistynyt Mistä valot? -hanke

Hankkeen tavoitteena on, että nuoret saisivat tukea itsenäiseen asumiseen jo varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmänä ovat noin 16 - 20-vuotiaat, jotka ovat itsenäisen asumisen alkutaipaleella sekä ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa asuvat nuoret.

Hankkeen toimenpiteet suuntautuvat asuntoloissa lähinnä sosiaalisten suhteiden tukemiseen ja yksin asuvien kohdalla tuki- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Nuorten ideoita toiminnan järjestämiseksi kerätään hankkeen aikana ja muotoillaan palveluksi tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen kehittämistehtävä ja konkreettiset toimenpiteet:

• Pyritään tavoittamaan kohderyhmä

• Kartoitetaan asumisen tuen ja neuvonnan tarpeita nuorten näkökulmasta

• Toteutetaan ja kokeillaan kannatusta saaneita ideoita

• Käynnistetään asumisen saralla toimivien yhteistyötä

• Etsitään työmuotoja asuntolatoiminnan ja nuorisotyön välille

 

Lisätietoja: PERUSTIEDOTE_Mista_valot_hanke.pdf

 

Hankkeessa työskentelee yhteisöpedagogina Sanna Emilia Hynninen.

Puhelin: 040 129 5035 (myös WA)

Sähköposti: sanna.hynninen(a)mikkeli.fi

Instagram: @mistavalot

Facebook: Mikkelin nuorisopalvelut Sanna Hynninen

 

Jaa sivu: