Mistä valot? -hanke

Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluissa on käynnistynyt Mistä Valot? -hanke. Hankkeen tavoitteena on, että nuoret saisivat tukea itsenäiseen asumiseen jo varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmänä ovat noin 16-20-vuotiaat, jotka ovat itsenäisen asumisen alkutaipaleella sekä ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa asuvat nuoret.

Hankkeen toimenpiteet suuntautuvat asuntoloissa lähinnä sosiaalisten suhteiden tukemiseen ja yksin asuvien kohdalla tuki- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Nuorten ideoita toiminnan järjestämiseksi kerätään hankkeen aikana ja muotoillaan palveluksi tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen kehittämistehtävä ja konkreettiset toimenpiteet:
• Pyritään tavoittamaan kohderyhmä
• Kartoitetaan asumisen tuen ja neuvonnan tarpeita nuorten näkökulmasta
• Toteutetaan ja kokeillaan kannatusta saaneita ideoita
• Käynnistetään asumisen saralla toimivien yhteistyötä
• Etsitään työmuotoja asuntolatoiminnan ja nuorisotyön välille

Lisätietoja: PERUSTIEDOTE_Mista_valot_hanke.pdf

Hankkeessa työskentelee yhteisöpedagogina Sanna Emilia Hynninen.
Puhelin: 040 129 5035 (myös WA)
Sähköposti: sanna.hynninen(a)mikkeli.fi
Instagram: @mistavalot
Facebook: Mikkelin nuorisopalvelut Sanna Hynninen

Jaa sivu: