Yhdenvertaisuuskysely

Kysely Pieksämäen nuorisotoimen toimintojen yhdenvertaisuudesta. Vastaukset nimettömiä.


 Kyllä
 Nainen
 Mies
 Muu
 En halua määritellä
 13 - 17
 18 - 23
 24 - 29
 Etninen tausta
 Kieli
 Uskonto
 Seksuaalinen suuntautuminen
 Sukupuoli
 Sukupuoli-identiteetti
 Vakaumus
 Mielipide
 Toimintakyky
 Terveydentila
 Muu
 En koe olevani syrjinnän vaarassa
 Hyvin
 Kohtalaisesti
 Huonosti
 Hyvä
 Kohtalainen
 Huono
 Hyvä
 Kohtalainen
 Huono
 Hyvin
 Kohtalaisesti
 Huonosti
 Hyvät
 Kohtalaiset
 Huonot
 Säännöissä
 Esteettömyydessä
 En ole havainnut
 Seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa
 Kiusaamista
 Vihapuhetta
 Loukkaavia vitsejä
 Ulossulkemista
 En ole havainnut
 Hyvä
 Kohtalainen
 Huono
 Hyvä
 Kohtalainen
 Huono
 Hyvä
 Kohtalainen
 Huono
 Kyllä

Captcha-koodi Napsauta kuvaa nähdäksesi toisen captcha koodin.

Po1ntin tietosuojakäytäntö