Etsivä nuorisotyö

Elämässä tulee eteen tilanteita jolloin tarvitsee tukea ja apua. Yksin ei tarvitse jäädä!

Etsivä työ kulkee rinnalla.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Varkauden nuorisopalvelut on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen.

Varkauden etsivä nuorisotyöntekijät:

 Kalle Kinnunen                                                   Suvi Mikkonen
044 - 743 6622 (WhatsApp)                                 044 - 444 2473 (WhatsApp)
kalle.kinnunen@varkaus.fi                                suvi.m.mikkonen@varkaus.fi

Kalle Facebook                                                    Suvi Facebook  

                             
                                Osmajoentie 1, 78200 Varkaus

Etsivät löytää täältä