OHO! – Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen

psykososiaalisen tuen – hanke 

Tavoite
Edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja etuuksille luomalla nuorille selkeämpi ja yhtenäisempi palvelukokonaisuus monialaista ja moniammatillista yhteistyötä tiivistäen.

Kenelle
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille varkautelaisille, matalankynnyksen monialaisia sosiaalipalveluita tarvitseville, nuorille.

Hankkeen asiakkuuteen ohjautumiseksi ei ole rajoituksia asiakkaan toimeentulolla tai statuksella.

Nuorelle tarjotaan

-                 Säännöllisiä yksilötapaamisia

-                 Kokonaisvaltaista tukea ja palveluohjausta

-                 Elämäntilanteen ja voimavarojen kartoittamista asiakasta osallistaen

-                 Rinnalla kulkemista palveluverkostossa

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista

Yhteydenotot

Hankekoordinaattori                                            Hanketyöntekijä                  

Elina Koivistoinen                                                Jenni Holopainen

elina.e.koivistoinen@varkaus.fi                            jenni.holopainen@varkaus.fi

p. 044 743 6625                                                  p. 044 743 6626

Facebook: Oho Elina Koivistoinen                       Facebook: Oho Jenni Holopainen

Instagram: ohohankeelina                                   Instagram: ohohankejenni