Asuminen

KYSYMYS

"kun vuokralainen lähtee armeijaan ja armeija kustantaa vuokran, niin voiko tällöin asunnossa asua ystäviä vuokralaisen luvalla (ilmaiseksi), sillä aikaa kun vuokralainen on armeijassa."

-  tiedoton

VASTAUS

Hei tiedoton!

Soittelin kysymyksestäsi Kelalle ja erääseen vuokrayhtiöön. Armeijahan ei suoraan maksa vuokraa asevelvollisen asunnosta, vaan asevelvollinen voi saada Kelalta asumisavustusta. Kelalta saamani vastaus kuului, että niin kauan kuin vuokralaisen osoitteeseen ei ole ilmoitettu toista asujaa oletetaan, että vuokralainen asuu yksin ja hän saa avustusta asunnon todellisiin asumismenoihin. Vuokrayhtiö kertoi, että jos asunnossa asuu toinen henkilö, hänelle tehdään sopimus alivuokralaisena asumisesta ja silloin tämä henkilö maksaa vuokraa asumisestaan. Laki asunnon vuokraamisesta kertoo näin:

Vuokralainen saa käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen kanssa taikka luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen.

Muussa tapauksessa vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi.

Hyvä vielä muistaa, että vuokralla oleva henkilö on aina vastuussa asunnosta, jossa asuu ja hyvän vuokratavan mukaisesti myös asumisestaan, jos joku vahinko vaikka sattuu.

Terv. Po1nt / Heta