Opiskelu ja työt

KYSYMYS

"Olen miettinyt pitkään mitä tahtoisin tehdä opintojen suhteen ja yksivaihtoehto olisi mielessä, mutta en tiedä onko se mahdollista. (Enkä kehtaa kysyä keneltäkään kasvotusten) Mutta mietin siis ulkomaille lähtöä kuitenkin tahtoisin suorittaa lukion jälkeiset opintoni suomalaisessa yliopistossa. Niin mietin onko mitään mahdollisuutta käydä yliopisto opintoja mitenkään 100% etänä. Kyllä tiedän mahdollisuudesta hakea ulkomaille englannin kielisiin linjoihin mutta tiedän ettei minulla olisi tarpeeksi rahaa lukukausimaksuihin tai kielipäätä yliopisto opintoihin täysin englanniksi. Joten olisiko tälläistä mahdollisuutta millään saralla?"

-  Eksyksissä

VASTAUS

Hei Eksyksissä,

pyysin vastausta kysymykseesi Itä-Suomen yliopistosta ja saamani tiedon mukaan tutkintoon tähtääviä yliopisto-opintoja ei voi tehdä 100 % etänä.  Avoimen yliopiston kautta voi opintokokonaisuuksia suorittaa esim. verkko-opintoina omakustanteisesti.

Yliopistot tarjoavat opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla. Ulkomailla opiskelu tai harjoittelu tarjoaa erinomaisia oppimiskokemuksia ja uutta perspektiiviä omaan alaan ja urasuunnitelmiin. Se antaa mahdollisuuden tutustua uusiin ajattelutapoihin, erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Vaihto parantaa kielitaitoa ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. Kansainvälistyä voi myös oman yliopiston kotikampuksella esimerkiksi ryhtymällä kv-tuutoriksi, osallistumalla englanninkieliseen opetukseen tai lähtemällä mukaan ylioppilaskunnan kv-toimintaan.

Lisätietoa vaihto-ohjelmien ulkopuolisista kansainvälistymismahdollisuuksista voit katsella esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston sähköiseltä ilmoitustaululta: http://www.uefinternational.blogspot.fi/

Pohdit kysymyksessäsi myös, ettei sinulla olisi varaa lukukausimaksuihin. Kenties voisit löytää rahoituksen stipendin tai apurahan avulla? Niitä voi kysellä ja etsiä eri organisaatioista, säätiöiltä ja yhdistyksiltä. Esimerkiksi Fulbright-ohjelman kautta on mahdollista hakea stipendiä Yhdysvaltoihin http://www.fulbright.fi/fi/stipendiohjelmat. Opintotukea myönnetään myös ulkomaille, joten raha ei välttämättä ole este ulkomaille lähtöön.

Korkeakouluopiskelijat voivat hakea Opetushallituksen (ent. Cimo) kautta kansainväliseen harjoitteluun kaksi kertaa vuodessa. Paikkaan valitut opiskelijat saavat Opetushallituksen apurahan, mutta apurahoja ei myönnetä itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. Lue lisää täältä: http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalinen_harjoittelu/

Tässä myös opinto-ohjaajan vastaus kysymykseesi. Käy myös rohkeasti oman oppilaitoksesi opon luona keskustelemassa ajatuksistasi:

  1. Opiskelija voi hakea opiskelijaksi suomalaiseen yliopistoon. Aikaisintaan toisena opiskeluvuotena voi hakea vaihto-opiskelijaksi ulkomaiseen yliopistoon. Tällöin opinto-oikeus on suomalaisessa yliopistossa ja suomalainen yliopisto maksaa lukukausimaksun vaihtovuoden ajalta ulkomaiselle yliopistolle. Vaihto-opiskeluaika on yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Kuitenkin on mahdollista anoa vaihtoajan pidennystä kahteen vuoteen. Tiedän myös tapauksia, joissa opiskelija lähtee vaihtoon ja anookin vaihtoyliopistosta opiskeluoikeutta lopulle opiskeluajalle, jolloin täytyy tietysti maksaa lukukausimaksut opintojen loppuosalta ulkomaiseen yliopistoon.

    100% ulkomailla opiskelu ulkomaisessa yliopistossa suomalaisen yliopiston ”piikkiin” ei ole mahdollista. Ensimmäinen opiskeluvuosi pitää suorittaa Suomessa, jotta voi päästä vaihtoon. Vaihdon jälkeen opinnot suoritetaan yleensä loppuun suomalaisessa yliopistossa.

  2. Suomessa on mahdollista hakeutua englanninkielisiin yliopisto/AMK-opintoihin. Lukion 7-8 arvosana riittää oikein hyvin. Opinnoissa ei vaadita täydellistä kielipäätä. Tällöin Suomessakin voi kansainvälistyä, vaikka ei vaihda maata. Tämä on myös turvallinen tapa testata sopiiko englanninkielinen opiskelu itselle. Valitettavasti yhteishaku englanninkielisiin korkeakoulututkintoihin on tältä keväältä päättynyt.

  3. Kolmas vaihtoehto ovat monimuoto-opinnot. Tällöin suurin osa opinnoista suoritetaan etänä. Monimuoto-opinnot on suunniteltu opiskelijoille, jotka käyvät töissä. Tällöin pitäisi kuitenkin varautua matkustamaan Suomeen lähi-opintoja varten n. kerran kuussa. Monimuoto-opintokokonaisuuksia kannattaa etsiskellä itseä kiinnostavilta aloilta ja soitella opinto-toimistoon ja kysellä soveltuvuutta omaan tilanteeseen. Opinto-polussa hakutuloksia voi rajata monimuoto-opinnot hakusanalla, jolloin näkee mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

  4. Kannattaa myös avoimesti ja rohkeasti tutkia eri maiden yliopisto-opintojen hintoja ja mahdollisuutta hakea stipendiä. Suuressa osassa yliopistoja, joissa on lukukausimaksut on myös toimiva stipendijärjestelmä. Stipendejä voidaan myöntää myös ulkomaisille opiskelijoille.

    Suomalaisten opiskelijoiden kielitaito on keskimäärin erittäin hyvä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Kielen myös oppii nopeasti kun sitä pääsee jatkuvasti käyttämään. Siksi suomalaiset nuoret pärjäävät yleensä hyvin englanninkielisissäkin opinnoissa ulkomailla.

  5. Kansainvälistyä voi myös tekemällä töitä, toimimalla au pairina, lähtemällä leirille tai vapaaehtoistöihin ulkomaille. Samalla pääsee sisään toisen maan kulttuuriin ja voi olla helpompi selvittää myös opiskelumahdollisuuksia siellä. Vaihtoehtoja on monia. Katso lisää sivuilta: maailmalle.net ja cimo.fi.

Lisätietoa:
https://opintopolku.fi
www.maailmalle.net
www.cimo.fi

Terv. Po1nt / Miina & Saila