Opiskelu ja työt

KYSYMYS

Eli olen miettinyt lukion vaihtoa. Olen nyt syksyllä aloittamassa toista vuotta paikkakuntani lukiossa, mutta haluaisin vaihtaa toiseen lukioon. Aiheesta löytyy kyllä tietoa, mutta miltein kaikki on sellaista, että alussa puhutaan vaihdon olevan mahdollista ja sen jälkeen sanotaan että kysyjä voisi puhua asiasta opon kanssa. Ja kyllä ymmärrän tälläiset vastaukset. Mutta itse tahtoisin tietää tarkemmin, eli miten kyseinen prosessi toimii? Lähettääkö opo toisen lukion rehtorille viestiä vai? Ja kuinka todennäköistä vaihdon onnistuminen on, jos esimerkiksi kaikki opiskeijapaikat eivät ole täysiä? Kuinkapaljon yläasteen päättötodistus tai nykyinen lukion keskiarvo vaikuttavat? Tai entä jos olen käynyt nykyisessä lukiossani kursseja joita toisessa lukiossa ei ole, miten ne vaikuttavat tai vaikuttavatko ollenkaan? Tai kuinka paljon opo, rehtorit tai muut kyselevät syytä vaihtoon tai kuinka paljon syy vaikuttaa vaihdon onnistumiseen? Eli siis tahtoisin vain tietää prosessista tarkemmin.

-  Heli

VASTAUS

Hei, Heli!

kysyin kysymykseesi liittyen asiantuntemusta Mikkelin Olkkarin opinto-ohjaajalta Helenalta.

Hän kertoi, että vastaanottava oppilaitos on aina se taho, joka päättää opiskelijaksi ottamisesta. Yleensä hakemus osoitetaan sen hetkisen opiskelupaikan opolle joka varmistaa, että vaihto on käytännössä mahdollista. Tällöin opo on siis opiskelijan viestinviejä ja opiskelijalle tuki.

Helena mainitsee, että kriteerit vaihdolle ovat:

- onko hakijan mahdollista suorittaa lukio-opinnot vastaanottavan lukion kurssitarjonnan mukaisesti annetun opiskeluajan puitteissa. Opiskeluaika on 3 + 1 vuotta. Jos on esimerkiksi opiskellut lukiossa x kaksi vuotta ja on saanut suoritetuksi vain 15 kurssia, on hyvin epätodennäköistä että ehtii suorittaa puuttuvat melkein 60 kurssia + ylioppilaskirjoitukset uudessa lukiossa.

- lisäksi valintaprosessissa voi vaikuttaa vastaanottavan oppilaitoksen keskiarvorajat sekä arvio varsinkin alaikäisen kohdalla siitä onko esim. muutto toiselle paikkakunnalle realistinen.  Yleensä hakijaa myös haastatellaan. Alaikäisten kohdalla saatetaan olla myös huoltajaan yhteydessä. Harvemmin ollaan yhteydessä toiseen oppilaitokseen, opintokortti kertoo kyllä opintojen sujumisesta. Hakijan luvalla voidaan ottaa yhteyttä edellisen oppilaitoksen opinto-ohjaajaan en usko, että kukaan toimii "selän takana"

Vaihtoprosessissa opinto-ohjaaja tekee nämä edellä mainitut selvittelyt ja sen jälkeen esittää valintaa rehtorille, joka tekee lopullisen valinnan. Pienemmissä lukioissa voi rehtori olla mukana jo hakemisen alkuvaiheessa.  Prosessissa on siis tärkeintä hakijan etu, onko hänellä realistiset mahdollisuudet suoriutua vastaanottavassa oppilaitoksessa opinnoistaan annetussa ajassa.

Terv. Po1nt / Heta