Opiskelu ja työt

KYSYMYS

"Onko lukiossa mahdollisuutta saada vapautusta ruotsin opinnoista? jos on niin mistä syistä?"

-  ninni

 

VASTAUS

Hei ninni!

Kyselit, onko lukiossa mahdollisuutta saada vapautusta ruotsin opinnoista ja vastaus ei ole aivan yksiselitteinen. Opinto-ohjaajalta saamani vastauksen perusteella joissakin tapauksissa mahdollisuus voi olla olemassa, esimerkiksi jos opiskelija ei ole aikaisemmin opiskellut ruotsia. Suomalainen oppilas, joka on ollut esimerkiksi ulkomailla kansainvälisessä koulussa, tai maahanmuuttajatausta voisi olla syy vapautuksen myöntämiseen.

Opetushallituksen sivuilta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus/oppimisen_arviointi voit lukea kohdan ”Erityiset opetusjärjestelyt”. Niissä sanotaan, että käytännössä ulkomailta lukioon tullut opiskelija, joka ei ole saanut toisen kotimaisen kielen opetusta, voidaan vapauttaa tämän oppiaineen suorittamisesta. Muuten pakollisista oppiaineista ei yleensä vapauteta. Nämä päätökset tekee koulun rehtori. Opiskelijan fyysiset vammat tai yleinen terveydentila voidaan opetusjärjestelyissä ottaa huomioon, jos jonkin aineen lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta.

Neuvoisin sinua olemaan suoraan yhteydessä kyseessä olevan lukion rehtoriin tai opinto-ohjaajaan ja kysyä heiltä lisää koulun linjauksesta ruotsin opetusta koskien.

Terv. Po1nt/Miina