banneri_miina.jpg

Po1nt on Chat - Multimedia Tools for Youth Work

Vuoden 2018 alussa Po1nt.fi aloitti uuden kaksivuotisen, ESR-rahoitteisen Po1nt on Chat - Multimedia Tools for Youth Work -hankkeen. 

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää monimediaisia online-palveluita, kuten Po1nt.Ai -chatbot, chat-toimintojen kokonaisuus, jossa hyödynnetään viestintämahdollisuuksia kuvan, videon, äänen ja tekstin kautta. Yhtenä online-palveluna hankkeessa käynnistyy nivelvaiheita tukeva verkkovälitteinen läksytukipalvelu. Po1nt.Ai -chattibotti hyödyntää tekoälyä verkkovastaamisessa. Hankkeen aikana botille luodaan “aivot”, eli määritetään moniammatillisesti kysymysten ja vastausten raamit. Yhteistyöllä botti opetetaan vastaamaan nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten tarpeita sekä toimimaan parhaimman mukaan asiakkaita palvellen.

Hankkeessa hyödynnetään uusia ja jo yleisesti olemassa olevia verkko-ohjauksen välineitä. Nuorille tarjotaan mahdollisuus uudenlaiseen online-chattiin, jossa yhteyden voi ottaa videolla, kuvalla, ääniviestinä tai kirjoittamalla, joka huomioi nuorten erilaiset olosuhteet sekä edistää alueen nuorten yhdenvertaisuutta. Sosiaalista mediaa käytetään aktiivisena kanavana nuorten ohjauksessa.

Po1nt on Chat -hankkeen avulla palvelutarjontaa laajennetaan tuomalla hankealueelle verkkovälitteisen läksytuen mahdollisuus. Läksytuki on nuoren vapaa-ajalla tarjottava tukipalvelu läksyjen tekemiseen. Nuori voi ottaa yhteyttä palveluun haluamallaan välineellä ja häntä läksyissä auttaa hankkeen aikana koulutetut vapaaehtoiset. Läksytuen käyttöönotossa hyödynnämme hankealueella jo olemassa olevaa tietoa. Hankkeessa luodaan kodin, koulun ja nuorisotyön välinen yhteistyömalli, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Uudet online-palvelut tukevat myönteistä vanhemmuutta sekä kodin, koulun ja nuorisotyön yhteistyötä. Verkkopalveluja kohdennetaan myös vanhempien käyttöön kouluajan ulkopuolella. Yhdessä oppilaitosten kanssa luodaan rakenteet toiminnan juurtumiseksi nuorille ja perheille.

Lisätietoja:

Miina Morko
Hankepäällikkö | Project manager | Youth Information and Counselling
Po1nt on Chat -hanke | Po1nt on Chat, Multimedia Tools for Youth Work
Kuopion kaupunki, Nuorisopalvelut | City of Kuopio, Youth Services
tel. +358 44 718 1901
WhatsApp, IG: miinaaja, SC: miinaaja1
miina.morko@kuopio.fi

Milla Porkka
Hankesuunnittelija | Project worker | Youth Information and Counselling
Po1nt on Chat -hanke | Po1nt on Chat, Multimedia Tools for Youth Work
Kuopion kaupunki, Nuorisopalvelut | City of Kuopio, Youth Services
tel. +358 44 718 1902
WhatsApp
milla.porkka@kuopio.fi

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png        VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngelylogo.png