banneri_miina.jpg

Po1nt on Chat - Multimedia Tools for Youth Work

Lue ajankohtaista Po1nt on Chat -hankkeen blogista www.medium.com/po1ntfi.

Vuoden 2018 alussa Po1nt.fi aloitti uuden kaksivuotisen, ESR-rahoitteisen Po1nt on Chat - Multimedia Tools for Youth Work -hankkeen. 

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää monimediaisia online-palveluita, kuten chatbot ja chat-toimintojen kokonaisuus, jossa hyödynnetään viestintämahdollisuuksia kuvan, videon, äänen ja tekstin kautta. Hankkeen aikana chatbotille luodaan “aivot”, eli määritetään moniammatillisesti kysymysten ja vastausten raamit. Yhteistyöllä botti opetetaan vastaamaan nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaisten tarpeita sekä toimimaan parhaimman mukaan asiakkaita palvellen.

Po1nt on Chat -hankkeen avulla palvelutarjontaa laajennetaan tuomalla hankealueelle verkkovälitteisen läksytuen mahdollisuus. Läksytuki on nuoren vapaa-ajalla tarjottava tukipalvelu läksyjen tekemiseen. Nuori voi ottaa yhteyttä palveluun haluamallaan välineellä ja häntä läksyissä auttaa hankkeen aikana koulutetut vapaaehtoiset. 

Hankkeessa luodaan kodin, koulun ja nuorisotyön välinen yhteistyömalli, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti. Uudet online-palvelut tukevat myönteistä vanhemmuutta sekä kodin, koulun ja nuorisotyön yhteistyötä. Verkkopalveluja kohdennetaan myös vanhempien käyttöön kouluajan ulkopuolella. Yhdessä oppilaitosten kanssa luodaan rakenteet toiminnan juurtumiseksi nuorille ja perheille.

Lisätietoja:

Miina Morko
Hankepäällikkö | Project manager | Youth Information and Counselling
Po1nt on Chat -hanke | Po1nt on Chat, Multimedia Tools for Youth Work
Kuopion kaupunki, Nuorisopalvelut | City of Kuopio, Youth Services
tel. +358 44 718 1901
WhatsApp, IG: miinaaja, SC: miinaaja1
miina.morko@kuopio.fi

Milla Porkka
Hankesuunnittelija | Project worker | Youth Information and Counselling
Po1nt on Chat -hanke | Po1nt on Chat, Multimedia Tools for Youth Work
Kuopion kaupunki, Nuorisopalvelut | City of Kuopio, Youth Services
tel. +358 44 718 1902
WhatsApp
milla.porkka@kuopio.fi

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png        VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngelylogo.png