Hyvä pomppu

Esteryllä on menossa kaksivuotinen (1.1.2018 – 31.12.2019) ESR-rahoitteinen hanke Hyvä Pomppu, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten mahdollisuuksia yhdistystoiminnan avulla. Nuoret tuovat uutta sisältöä yhdistystoimintaan omien toiveidensa kautta. Yhdistykset voivat tarjota hyvän pompun harjoitteluna, työkokemuksena, vapaaehtoistoimintana tai muunlaisena kansalaistoiminnan muotona.
Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten näköistä yhdistystoimintaa.

- Nuorten ideat ja toiveet yhdistystoiminnan käytäntöön
- Yhdessä tekeminen ja nuorten osallisuuden kehittäminen
- Nuorten kansalaistoiminnan kokemuksen kartuttaminen ja siihen tutustuttaminen
- Työelämävalmiuksien parantaminen vapaaehtoistehtävien avulla
- Opintojen kartuttaminen opinnäytetöiden ja harjoitteluiden kautta
- Elämänhallinnan & mielenterveyden vahvistaminen

Lue lisää!

Heidi Aska-Randelin
Projektipäällikkö
045 669 5507
heidi@estery.fi

Katariina Kovanen
Projektityöntekijä
050 330 0518
katariina@estery.fi