Tajua Mut! - tukena vanhemmuudessa

Jos sinuun ollaan yhteydessä Tajua Mut! -toimintamalliin liittyen, lapsestasi välitetään. Toiminta koskettaa kaikkia 13–29-vuotiaita mikkeliläisiä nuoria.

Toiminta käytännössä

Nuori tai nuorten parissa työskentelevä aikuinen ilmoittaa huolensa www.tajuamut.fi -sivustolla. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa nuoreen yhteyttä viiden arkipäivän kuluessa.

Toimintamallin avulla pyritään

-          tunnistamaan tukea tarvitsevat nuoret,

-          antamaan riittävää tukea jo siinä vaiheessa, kun ongelmat eivät ole vielä monimutkaisia ja

-          saattamaan nuoren kanssa toimivat ammattilaiset yhteistyöhön nuoren parhaaksi.